Ενοικίαση Γηπέδων

Τιμοκατάλογος γηπέδων

5x5  45 ευρώ  1,5 ώρα  
8x8  45 ευρώ   1,5 ώρα  
10x10  70 ευρώ   1,5 ώρα