Εξωτερική Πισίνα
180m2
COMPLEX

Η Εγκατάσταση

Εξωτερική Πισίνα.
Περίοδος: Από Μάιο μέχρι Οκτώβριο
Διαθέσιμη και για παιδικά πάρτι